Bezpiecznych wakacji!

Aktualności

28 kwietnia 2017 20:14 | Aktualności

Regulamin Gminnego Konkursu Językowego

REGULAMIN

GMINNEGO KONKURSU JĘZYKÓW OBCYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  W BOBROWICACH

 

Uwagi ogólne:

1. Organizatorem Gminnego Konkursu Języków Obcych jest Szkoła Podstawowa im. gen A. E. Fieldorfa ps. ,,Nil” w Bobrowicach.

2. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych Gminy Sławno.

3. Każda szkoła typuje do konkursu po 5 uczniów:

2 z klasy IV ( język angielski ) i 3 z klasy VI (język niemiecki).

4. Termin konkursu 31 maja 2017r., godz. 9.30

5. Karty zgłoszenia należy przesłać w terminie do 19.05.2017r.

( listy uczestników z podaniem imienia, nazwiska,  języka i klasy, do której uczęszczają oraz imienia i nazwiska osoby przygotowującej ucznia do konkursu).

6. Wyniki konkursu zostaną upowszechnione poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły organizatora oraz na stronie Urzędu Gminy Sławno.

7. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tej informacji.

Cele konkursu:

- Wspieranie uzdolnień językowych uczniów.

- Motywowanie uczniów do samodzielnego zgłębiania wiedzy i doskonalenia sprawności lingwistycznych.

- Rozbudzanie zainteresowań kulturą innych krajów.

- Umiejętne wykorzystanie wiedzy językowej w praktyce.

- Dostarczenie uczniom szansy osiągnięcia sukcesu w atmosferze życzliwej rywalizacji.

- Integracja uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Gminy Sławno.

Organizacja  i przebieg konkursu:

1. Konkurs składa się z części pisemnej.

2. W czasie konkursu rozwiązywane są testy leksykalno-gramatyczne z języka angielskiego ( klasa IV) lub z języka niemieckiego ( klasa VI ) o różnym stopniu trudności, zgodne z podstawą programową  kształcenia ogólnego.

2. Konkurs trwa 45 minut.

3. Karty należy wypełniać długopisem.

4. Do każdego zadania podane są odpowiedzi, z czego tylko jedna jest poprawna. Uczniowie zaznaczają prawidłową odpowiedź na kartach, otaczając ją kółkiem. Za poprawną odpowiedź  uczeń otrzymuje 1 punkt, za błędną  odpowiedź  lub brak odpowiedzi 0 punktów.

6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa jury, w skład którego wchodzą nauczyciele wszystkich szkół,.

7. Jury konkursowe podlicza punkty zdobyte przez poszczególnych uczniów oraz ustala listę zwycięzców.

8. W przypadku jednakowej liczby punktów zostanie przeprowadzona dogrywka.

8. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Komisja konkursowa i jej decyzja jest ostateczna.

9. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej szkoły: spbobrowice.superszkolna.pl

 Telefon kontaktowy:   598103314

Fax:   598103314

spbobrowice@gminaslawno.pl

 

 

Przeczytano: 190 razy. Wydrukuj|Do góry