Szkoła Podstawowa im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. ,,Nil"
http://spbobrowice.superszkolna.pl

10 października 2017 22:43 | Aktualności

Regulamin Szkolnego Konkursu Matematycznego

Regulamin konkursu matematycznego

                                          o statuetkę i tytuł:                       

 „MISTRZA LOGICZNEGO MYŚLENIA

 

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej im. gen. A.E. Fieldorfa ps. Nil w Bobrowicach.
  2. Konkurs trwa od 1 października 2017r. do 31 maja 2018r.
  3. Każdego miesiąca na korytarzu szkolnym będą wywieszone zadania konkursowe.
  4. Do rozwiązania będzie 8 zestawów zadań – jeden zestaw na każdy miesiąc.
  5. Rozwiązane zadania należy przekazywać do końca każdego miesiąca nauczycielowi matematyki (D. Miszczyk.
  6. Nauczyciel zastrzega sobie prawo sprawdzenia samodzielności rozwiązania zadań(w formie pisemnej lub ustnej).
  7. Każdemu z zadań przypisana będzie punktacja, która zliczona na końcu wyłoni zwycięzcę konkursu, który otrzyma statuetkę i tytuł: „Mistrza logicznego myślenia”

Uwaga! Kartki z zadaniami dla chętnych uczniów do odebrania u nauczyciela matematyki.

Dorota Miszczyk