Bezpiecznych wakacji!

Kadra

Anna Berlińska

Funkcja: Nauczyciel

Agnieszka Buczkiewicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Robert Burda

Funkcja: Nauczyciel

Paulina Cichocka

Funkcja: Nauczyciel

Wiesława Dełeńko

Funkcja: Nauczyciel

Ewelina Drop - Konieczna

Funkcja: Nauczyciel

Katarzyna Gabryś

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Halina Gancarz

Funkcja: Nauczyciel

Joanna Kluszczyńska

Funkcja: Nauczyciel

Ewa Krysik

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Bożena Krystjańczuk

Funkcja: Nauczyciel, Pedagog, Wychowawca

Anna Machłaj

Funkcja: Nauczyciel

Dorota Miszczyk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Elżbieta Oleś

Funkcja: Wychowawca, Dyrekcja, Nauczyciel

Czesława Radzka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Malgorzata Sałusz

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Katarzyna Szyszka

Funkcja: Nauczyciel

Monika Wolska

Funkcja: Nauczyciel

Sylwia Wronkowska

Funkcja: Wychowawca, Logopeda, Nauczyciel

Jerzy Afteka

Funkcja: Pracownik obsługi

Malgorzata Kopa - Zarzycka

Funkcja: Pracownik obsługi

Malgorzata Majchrzak

Funkcja: Pracownik obsługi

Anna Wilk

Funkcja: Administracja