Bezpiecznych wakacji!

Kadra

Anna Berlińska

Funkcja: Nauczyciel

Agnieszka Buczkiewicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Paulina Cichocka

Funkcja: Nauczyciel

Wiesława Dełenko

Funkcja: Nauczyciel

Halina Gancarz

Funkcja: Nauczyciel

Martyna Kimmel

Funkcja: Nauczyciel

Joanna Kluszczyńska

Funkcja: Nauczyciel

Ewa Krysik

Funkcja: Nauczyciel

Bożena Krystjańczuk

Funkcja: Nauczyciel, Pedagog, Wychowawca

Dorota Miszczyk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Elżbieta Oleś

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Czesława Radzka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Malgorzata Sałusz

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Elżbieta Szostak

Funkcja: Nauczyciel

Sylwia Wronkowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca, Logopeda

Maria Żebrowska

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz, Wychowawca

Bożena Ogonowska

Funkcja: Administracja

Malgorzata Kopa - Zarzycka

Funkcja: Pracownik obsługi

Malgorzata Majchrzak

Funkcja: Pracownik obsługi

Katarzyna Szyszka

Funkcja: Nauczyciel