Wesołych i bezpiecznych wakacji !!!

Kadra

Anna Berlińska

Funkcja: Nauczyciel

Agnieszka Buczkiewicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Halina Gancarz

Funkcja: Nauczyciel

Ewa Kruk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Ewa Krysik

Funkcja: Nauczyciel

Bożena Krystjańczuk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel, Pedagog

Elżbieta Oleś

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Czesława Radzka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Malgorzata Sałusz

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Sylwia Wronkowska

Funkcja: Logopeda, Nauczyciel, Wychowawca

Maria Żebrowska

Funkcja: Bibliotekarz, Nauczyciel

Bożena Ogonowska

Funkcja: Administracja

Malgorzata Kopa - Zarzycka

Funkcja: Pracownik obsługi

Malgorzata Majchrzak

Funkcja: Pracownik obsługi

Magdalena Jaszul - Berbeś

Funkcja: Nauczyciel