Kadra

Anna Berlińska

Funkcja: Nauczyciel

Agnieszka Buczkiewicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Robert Burda

Funkcja: Nauczyciel

Paulina Cichocka

Funkcja: Nauczyciel

Wiesława Dełeńko

Funkcja: Nauczyciel

Ewelina Drop - Konieczna

Funkcja: Nauczyciel

Katarzyna Gabryś

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Halina Gancarz

Funkcja: Nauczyciel

Joanna Kluszczyńska

Funkcja: Nauczyciel

Ewa Krysik

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Bożena Krystjańczuk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel, Pedagog

Anna Machłaj

Funkcja: Nauczyciel

Dorota Miszczyk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Elżbieta Oleś

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel, Wychowawca

Czesława Radzka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Malgorzata Sałusz

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Katarzyna Szyszka

Funkcja: Nauczyciel

Monika Wolska

Funkcja: Nauczyciel

Sylwia Wronkowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca, Logopeda

Jerzy Afteka

Funkcja: Pracownik obsługi

Malgorzata Kopa - Zarzycka

Funkcja: Pracownik obsługi

Malgorzata Majchrzak

Funkcja: Pracownik obsługi

Anna Wilk

Funkcja: Administracja