Kadra

Anna Berlińska

Funkcja: Nauczyciel

Agnieszka Buczkiewicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Paulina Cichocka

Funkcja: Nauczyciel

Katarzyna Gabryś

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Halina Gancarz

Funkcja: Nauczyciel

Dariusz Gofryk

Funkcja: Nauczyciel

Joanna Kluszczyńska

Funkcja: Nauczyciel

Ewa Krysik

Funkcja: Nauczyciel

Bożena Krystjańczuk

Funkcja: Nauczyciel, Pedagog, Wychowawca

Dorota Miszczyk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Elżbieta Oleś

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja, Wychowawca

Czesława Radzka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Malgorzata Sałusz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca, Dyrekcja

Beata Wacholz

Funkcja: Nauczyciel

Monika Wolska

Funkcja: Nauczyciel

Sylwia Wronkowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel, Logopeda

Maria Żebrowska

Funkcja: Nauczyciel

Jerzy Afteka

Funkcja: Pracownik obsługi

Malgorzata Kopa - Zarzycka

Funkcja: Pracownik obsługi

Malgorzata Majchrzak

Funkcja: Pracownik obsługi

Anna Wilk

Funkcja: Administracja