Kalendarz konkursów na rok szkolny 2018/2019

Kalendarz konkursów na rok szkolny 2018/2019

 

Nazwa konkursu

 

Odpowiedzialny

Termin

Szkolny i Gminny Konkurs Matematyczny w Bobrowicach

 

Dorota Miszczyk

2019

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ,,Kangur 2018”

 

Dorota Miszczyk

marzec 2019

Szkolny i Gminny Konkurs Recytatorski w Warszkowie

 

Czesława Radzka

Katarzyna Szyszka

marzec 2019

Szkolny i Gminny Konkurs Ortograficzny we Wrześnicy

 

Czesława Radzka

marzec 2019

Szkolny i Gminny Konkurs Przyrodniczo – ekologiczny we Wrześnicy

 

Bożena Krystjańczuk

kwiecień 2019

Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

Anna Machłaj

kwiecień 2019

Gminny Konkurs Językowy – Język Angielski i Język Niemiecki

 

Małgorzata Sałusz

Kwiecień 2019

Konkursy plastyczne

Anna Machłaj

cały rok szkolny

wg harmonogramu

 

Turnieje sportowe

Ewa Krysik

cały rok szkolny

wg harmonogramu