Logopeda

 

 Terapia logopedyczna w naszej szkole

 


1. Zajęcia odbywają się regularnie.

2. Metody, formy i techniki pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości.

3. Zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.

4. Cele osiągane są poprzez stosowanie różnego rodzaju ćwiczeń w tym:

  • właściwych ćwiczeń korygujących wady wymowy (wywoływanie i utrwalanie poprawnej wymowy głoski),
  • ćwiczeń oddechowych,
  • ćwiczeń narządów mowy (warg, języka, podniebienia miękkiego), ćwiczeń słuchowych, ćwiczeń emisyjno-głosowych,
  • ćwiczeń stymulujących ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa, myślenia, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci, orientacji przestrzennej),
  • ćwiczeń grafomotorycznych.Logopeda radzi


 

Ćwiczenia języka

Zbyt słabe mięśnie języka powodują, iż nie może on wykonywać precyzyjnych ruchów, które są potrzebne do realizacji wielu głosek. Często również zbyt krótkie wędzidełko języka powoduje, iż nasz język ma ograniczony zakres ruchów - w związku z czym również mogą pojawić się problemy z artykulacją niektórych głosek. Możemy usprawnić mięśnie języka poprzez odpowiednie ćwiczenia oraz masaże.

 

Ćwiczenia języka:

- wysuwanie języka daleko na brodę;
- oblizywanie warg ruchem okrężnym – usta szeroko otwarte (wargi można posmarować miodem, kremem czekoladowym, mlekiem w proszku);
- zlizywanie miodu lub kremu czekoladowego z podniebienia;
- wysuwanie języka do przodu i cofanie w głąb jamy ustnej (bez kontaktu z wargami);
- unoszenie języka wysoko w kierunku nosa;
- unoszenie czubka języka do górnych i dolnych zębów, dotykanie językiem poszczególnych zębów (po kolei);
- wahadełko – kierowanie języka w kąciki ust bez dotykania językiem warg i zębów;
- klaskanie językiem – zabawa w konika (naśladowanie stukotu końskich kopyt);
- oblizywanie językiem wewnętrznej i zewnętrznej strony zębów ruchem okrężnym, usta szeroko otwarte;
- przesuwanie czubka języka od zębów po podniebieniu jak najdalej w głąb jamy ustnej (język zagląda do gardła);
- mlaskanie językiem;
- wypychanie językiem policzków oraz górnej i dolnej wargi;
- wyraźne wymawianie głosek [ a – l ] bez poruszania brodą, przy szeroko otwartych ustach czubek języka unosimy do wałka dziąsłowego;
- wymawianie sylab la la la ...lo lo lo ...le le le ..., poruszanie jedynie językiem – nie brodą ( usta szeroko otwarte );
- wymawianie głoski [ t t t...] przez uderzanie końcem języka o podniebienie, podobnie z głoską [d ];
- naciskanie językiem na podniebienie ( usta otwarte ) – zwalnianie nacisku;
- przeciskanie języka między zębami;
- układanie języka w rulonik;
- zlizywanie z talerzyka resztek np. kisielu, budyniu (ćwiczenie mniej eleganckie), ale świetnie gimnastykuje język.


Pozwól swojemu dziecku zbierać ustami resztki jedzenia z talerzyka, zlizywać resztki jedzenia (z talerzyka, z ust, z podniebienia) – to naprawdę świetnie gimnastykuje język.

Podczas ćwiczeń należy zwrócić uwagę, by żuchwa była nieruchoma!