Kalendarz roku szkolnego 2019/2020


2 września 2019 r. - Rozpoczecie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23 - 31 grudnia 2019 r. - Zimowa przerwa świąteczna

10 lutego – 23 lutego 2020 r. - Ferie zimowe

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.- Wiosenna przerwa

21 kwietnia - 23 kwietnia 2020 r. - Egzamin ósmoklasisty

26 czerwca 2020 r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych


Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 stycznia 2020r. - czwartek

3 stycznia 2020r. - piątek

21 kwietnia 2020r. - wtorek (egzamin ósmoklasisty)

22 kwietnia 2020r. - środa (egzamin ósmoklasisty)

23 kwietnia 2020r. - czwartek (egzamin ósmoklasisty)

24 kwietnia 2020r. - piątek

4 maja 2020r. - poniedziałek

12 czerwca 2020r. - piątek