Bezpiecznych wakacji!

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018


4 września 2017 r. - Rozpoczecie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23 - 31 grudnia 2017 r. - Zimowa przerwa świąteczna

15 - 28 stycznia 2018 r. - Ferie zimowe

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.- Wiosenna przerwa

22 czerwca 2018 r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych


Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02 listopada 2017r. (czwartek)

03 listopada 2017r. (piątek)

21 grudnia 2017r. (czwartek)

22 grudnia 2017r. (piątek)

30 kwietnia 2018r. (poniedziałek)

02 maja 2018r. (środa)

04 maja 2018r. (piątek)

01 czerwca 2018r. (piątek)