Wesołych i bezpiecznych wakacji !!!

Zajęcia pozalekcyjne

lp.

rodzaj zajęć

osoba prowadząca

dzień tygodnia, godzina

1.

zajęcia poszerzające wiedzę religijną

Halina Gancarz

- wtorek,

godz. 14.45 – 15.10

- czwartek,

godz. 13.00 – 13.35

2.

koło języka angielskiego

Magdalena Jaszul - Berbeś

piątek,

godz. 12.15 – 13.00

3.

zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. IV – VI

Ewa Kruk

środa,

godz. 14.00 – 14.45

4.

innowacja pedagogiczna

,,Matematyka w praktyce”

Ewa Kruk

piątek,

godz. 12.20 – 13.05

5.

SKS

Ewa Krysik

- wtorek,

godz. 14.00 – 14.45

- czwartek,

godz. 14.00 – 14.45

6.

koło przyrodnicze – klasa  VI

Bożena Krystjańczuk

poniedziałek,

godz. 14.00 – 14.45

7.

koło przyrodnicze – kl. IV

Bożena Krystjańczuk

czwartek,

godz. 13.05 – 13.50

8.

zajęcia rozwijające zainteresowania – kl. II

Elżbieta Oleś

czwartek,

godz. 13.10 – 13.55

9.

zajęcia wyrównawcze – kl. II

Elżbieta Oleś

wtorek,

godz. 13.10 – 13.55

10.

koło polonistyczne

Czesława Radzka

wtorek,

godz. 14.00 – 14.45

11.

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego  kl. IV – VI

Czesława Radzka

środa,

godz. 14.00 – 14.45

12.

zespół wyrównawczy kl. III

Sylwia Wronkowska

poniedziałek,

godz. 13.10 – 13.55

13.

zajęcia matematyczne

Sylwia Wronkowska

środa,

godz. 13.10 – 13.55

14.

koło historyczne

Maria Żebrowska

wtorek,

godz. 14.00 – 14.45

15.

- p/poż

- BRD

Maria Żebrowska

czwartek,

godz. 14.00 – 14.45